De trainers van v/h stichting Perspectief, nu verenigd in Netwerk Perspectief geven nog steeds trainingen over Sociale Rolversterking. Feitelijk is vrijwel alles wat zij doen geënt op SRV.

Het netwerk van mensen die zich hiermee bezig houden is steeds in beweging. De mensen in Nederland die veel anderen kennen en trainingen, workshops en coaching organiseren voor ieder die wat wil leren over SRV zijn:

Samen kennen zij veel mensen. Mensen die ondersteund worden, families, mensen die zichzelf redden, die anders in instellingen zouden verblijven, ervaringsdeskundigen gerelateerd aan diverse zorgvormen (zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, een psychiatrische kwetsbaarheid, ouderen, mensen met een fysieke beperking, enz.). Ieder van hen met een eigen verhaal.

Dit zijn trainers die geworteld zijn in het dagelijkse leven: het goede leven wat we willen leiden en de levens van mensen waarbij dat meer inspanningen kost. We koppelen theorie en praktijk dagelijks aan elkaar.

We werken samen met de mensen die die extra inspanningen leveren vanuit hun eigen plan. Een aantal van hen kan hierover heel boeiend en inspirerend vertellen. Goede voorbeelden spelen daarin altijd een belangrijke rol omdat dat anderen versterkt om verder te werken aan hun eigen toekomst. En goede voorbeelden zetten mensen aan het denken en leveren weer nieuwe ideeën op.

SRV, ervaring en de verhalen van de mensen die het meemaken zijn de hoofdingrediënten voor:

  • inspirerende workshops
  • trainingen op maat
  • langlopende trajecten die precies passen in de toekomstplannen die de organisatie heeft gemaakt
  • supervisie en procesbegeleiding

Onze tarieven