SRV is een wetenschappelijk onderbouwde theorie die een realistisch beeld geeft over het leven van kwetsbare mensen in onze samenleving. Het besteedt aandacht aan wat elk mens nodig heeft om toegang te hebben tot de goede dingen van het leven hoe sociale rollen daaraan kunnen bijdragen.

SRV levert een framework op waardoor voor elk mens helder wordt wat hij/zij nodig heeft om vaardigheden te ontwikkelen en benutten. Veel aandacht gaat naar de wijze waarop beeldvorming bijdraagt of afbreuk doet aan de waarde die iemand krijgt toebedeeld door anderen.

SRV kort samengevat door Clarissa Silva die in november 2017 de cursus volgde:
Social Role Valorization oftewel Sociaal Gewaardeerde Rollen. Het uitgangspunt is dat mensen met een beperking in de eerste plaats gewoon mensen zijn met dezelfde behoeften als ieder ander. In de ondersteuning betekent dit dat we mensen helpen om rollen te krijgen waardoor zij er weer toe doen. Vanuit dit startpunt volgt de rest zoals werk i.p.v. dagbesteding en wonen in je eigen huis i.p.v. een beschermde woonvorm.

Deze intensieve cursus leert je de ideeën van het ondersteunen van mensen met een beperking of een andere ondergewaardeerde conditie, in het hebben van positieve sociale rollen. Deze rollen dienen als een produktieve en hulpbiedende tegenhanger voor de beschadigende levenservaringen die mensen hebben opgedaan. Mensen die willen begrijpen wat de levenservaringen van de mensen die zij ondersteunen betekenen en wat de gevolgen zijn voor hun verdere leven, alsmede mensen die zich erop toeleggen om het leven van anderen en van zichzelf te verbeteren, zijn welkom op deze cursus.
De cursus is basismateriaal voor hen die anderen willen assisteren op een betekenisvolle manier in het verwezenlijken van een goed inclusief leven. Anderen vonden deze cursus inspirerend, inzichtgevend en het gaf taal en inhoud aan hun visie. Het helpt ook op de lange termijn om te begrijpen hoe ondersteuning van mensen opgebouwd kan zijn op een manier die mensen echt wat oplevert. Anders dan het groeperen van mensen met eenzelfde achterstand, richt het zich op de mogelijkheden, het voorkomen van uitsluiting, het compenseren van achterstand en het waarborgen van een menselijke toekomst.

In voorgaande jaren namen in totaal bijna 280 personen ( mensen met een beperking, familieleden, ondersteuners, trainers enz.) deel aan die cursus.

SONY DSC

Een kleine selectie:

De didactiek van onderdompeling. Het is onmogelijk de boodschap te missen. Het enerzijds in volle diepte laten zien (ervaren) van de schadelijke dingen die gebeuren met mensen en het anderzijds gevoed worden door krachtige voorbeelden die het verlangen oproepen dat voor iedereen te realiseren

Dit is een confronterende (niet altijd leuk) maar zeer leerzame ervaring (bedankt!)

Dit is relevant en belangrijk voor ons allemaal. Het kan je niet onverschillig laten.

Ik ben gesterkt, krijg woorden om deze ‘gevoelens’ en ideeën die van mij zijn nog beter onder woorden te brengen en te vertellen aan anderen.

Veel presentaties en weinig werken in groepen. Een hele zit. Het was daarom wel erg prettig dat er veel voorbeelden gegeven werden.

Geweldige inleider. Mooie inhoud. Stof tot diep nadenken. Drie dagen is veel maar ook weer weinig. Ik wil graag nog meer horen.

Ik zag vreselijk op tegen deze drie dagen ivm de taalbarrière (mijn beperking). Achteraf ben ik erg blij dat ik hier mocht zijn. Met behulp van de fluistertolken en de geprojecteerde vertalingen was het Engels geen probleem.

Het was zeer inspirerend ook de contacten droegen daar aan bij.