Social Role Valorization (SRV) oftewel Sociale Rolversterking oftewel ‘waardevolle sociale rollen’ is een manier van denken en doen die helder maakt wat onderwaardering met mensen doet. SRV leert je als kwetsbaar mens de goede dingen van het leven te vinden en te ervaren en midden in het leven te staan. Hoe meer waardevolle sociale rollen je hebt (zoals dochter, student, collega, buurman, vriend), hoe meer je in het leven staat. Rollen leveren je status op en ervaring, zelfvertrouwen, respect, contacten, relaties, zeggenschap, vrijheid, kansen, persoonlijke groei en materiële zaken.

SRV is een wetenschappelijk onderbouwde theorie die een realistisch beeld geeft over het leven van kwetsbare mensen in onze samenleving. Het besteedt aandacht aan wat elk mens nodig heeft om toegang te hebben tot de goede dingen van het leven hoe sociale rollen daaraan kunnen bijdragen.

SRV levert een framework op waardoor voor elk mens helder wordt wat hij/zij nodig heeft om vaardigheden te ontwikkelen en benutten. Veel aandacht gaat naar de wijze waarop beeldvorming bijdraagt of afbreuk doet aan de waarde die iemand krijgt toebedeeld door anderen.

Bellcurve

SRV kort samengevat door Clarissa Silva die in november 2017 de cursus volgde:
Social Role Valorization oftewel Sociaal Gewaardeerde Rollen. Het uitgangspunt is dat mensen met een beperking in de eerste plaats gewoon mensen zijn met dezelfde behoeften als ieder ander. In de ondersteuning betekent dit dat we mensen helpen om rollen te krijgen waardoor zij er weer toe doen. Vanuit dit startpunt volgt de rest zoals werk i.p.v. dagbesteding en wonen in je eigen huis i.p.v. een beschermde woonvorm.

Sociale Rol Versterking

  • biedt praktische handvatten om een goed leven mogelijk te maken
  • geeft inzicht in hoe de samenleving functioneert en hoe je gebruik kunt maken van die kennis
  • is praktisch bruikbaar, maar vooral bedoeld voor mensen die kwetsbaar zijn en/of ondergewaardeerd worden (denk daarbij aan mensen met een beperking, ouderen en minderheidsgroeperingen in de samenleving)

SRV is ontwikkeld door dr. Wolf Wolfensberger c.s. in de jaren ’80. Meer materiaal is te vinden op de website van de ISRVA.

In Nederland is SRV vooral opgekomen na 2004 met de komst en trainingen van Darcy Elks en Michael Kendrick. Jaarlijks geeft met name Darcy trainingen over de theorie en toepassingen van SRV. Meerdere zorginstellingen, alternatieve zorginitiatieven, wooncollectieven, werkplekken voor mensen met een beperking, maar vooral families en mensen met een beperking hebben dit gedachtegoed omarmd.

Een al wat oudere manier om een idee te krijgen van de ideeën van SRV vind je hier: