Hans Kroon

Hans Kroon

Hans werkte bij Stichting Perspectief en leerde daar SRV kennen. SInds 2004 houdt hij zich bezig met de verspreiding en training van SRV in Nederland samen met een netwerk van professionals, families en mensen die ondersteuning krijgen. Hij geeft les over SRV, ontwikkelt workshops en trainingen en brengt het op brede schaal in praktijk: in de ondersteuning en advisering aan mensen die ondersteund worden, aan families, aan ouderinitiatieven en aan zorgaanbieders. Hans is ZZP-er.

Wil Molenaar


Wil Molenaar

Wil werkte ook bij stichting Perspectief als manager Trainingen. Zij verzorgt veel trainingen en workshops voor instellingen en belangenorganisaties, waarbij het thema Inclusie en SRV veelvuldig terugkomtOok treedt zij op als dagvoorzitter en projectleider. Dit alles vanuit haar bedrijf Wils-kracht.

Remco Meijs

Remco Meijs

Remco werkt als zorgmanager bij Middin. In die hoedanigheid brengt hij SRV in praktijk binnen enkele Activiteitencentra. Door de toepassing van de ideeen van SRV zijn die veranderd in plaatsen waar mensen met een beperking integreren in de wijken en doorgroeien naar echt waardevolle rollen, van gewaardeerde client tot werknemer, vrijwilliger en auteur. Participatiecentrum Weesperstraat in Den Haag is daar een goed voorbeeld van.
Remco ontwikkelt en verzorgt trainingen en coacht medewerkers van Middin en daarbuiten.

Esther Wassenaar


Esther werkt al bijna 20 jaar, in verschillende functies bij Middin. Sinds 2012 heeft zij meerdere SRV trainingen gevolgd en het gedachtengoed eigen gemaakt. Sinds 2020 ontwikkelt zij met Remco Meijs teamtrainingen op maat voor medewerkers van zorgorganisaties. Voornaamste focus is het gedachtengoed van Sociale Rol Versterking uitdragen en borgen onder zorgmedewerkers. Centrale vragen daarbij zijn:
Hoe kan je binnen een zorgorganisatie gewaardeerde rollen opbouwen en versterken en de rol van cliënt minimaliseren?
Hoe verbeter je kwaliteit van leven en ondersteun je mensen naar een gewaardeerde (werk)plek in de samenleving?
Hoe wordt je van begeleider een verbinder tussen iemands wensen en behoeften en de samenleving?
Dus hoe maak je de stap van goede zorg naar een goed leven?
De trainingen:
– Zijn op maat gemaakt
– Sluiten aan op de visie van een organisatie en de visie van de VGN
– Zitten vol praktijkvoorbeelden die de theorie illustreren
– Bieden naast theoretische delen ook praktische werkvormen waarna men direct aan de slag kan.

Ed Rothfusz


Ed Rothfusz

Ed was lange tijd trainer bij Pameijer, heeft gewerkt als gezinsvoogd en als leraar in het MBO. Binnen al dit werk is het gedachtengoed van SRV een belangrijk element geweest. Ed werkt als ZZP er en biedt vanuit zijn bedrijf training en cursussen aan en begeleiding bij knelpunten in de zorg. Ed geeft onder meer les in gespreksvoering en grafisch werken en is docent Person Centered Planning.

Michelle Seif

Annika Molenaar

Internationale trainers

Darcy Elks

Darcy Elks

Darcy Elks is de hoofdtrainer van SRV. Het is haar 6e bezoek aan Nederland. Bij eerdere gelegenheden presenteerde zij deze training ook voor stichting Perspectief. Zij werkt haar hele leven al als belangenbehartiger en trainer vanuit SRV. Ze studeerde jaren bij dr. Wolfensberger. Ze reist de hele wereld af voor presentaties, trainingen, workshops en onderzoeken. Haar inspiratie haalt zij uit haar verbondenheid met mensen voor wie het goede leven niet vanzelf komt. Darcy is moeder van 4 kinderen, waarvan 1 met een verstandelijke beperking. Darcy woont met haar man Martin in Pennsylvania in de VS.

 

 

Jane Sherwin

  • Heeft een Master in Education & Work, na een diploma in Arbeidstherapie
  • Is een van de twee ervaren Australische Senior Trainers in SRV in Australië. Geeft ook trainingen in de VS, Nieuw Zeeland en in India.
  • Heeft in de afgelopen 40 jaar gewerkt in wijken en instellingen.
  • Is al haar hele carrière actief in het creëren van progressieve mogelijkheden voor gemarginaliseerde mensen, vooral als directeur van de unit die zich bezig houdt met community building (een expertisecentrum voor de sector voor zorg voor mensen met een beperking) gedurende 7 jaar
  • Is een onafhankelijke consulent de afgelopen 10 jaar, gespecialiseerd in diensten voor ouderen en mensen met een handicap, op het gebied van leiderschapsontwikkeling, service design en evaluatie, praktische methodes voor ‘goede levens’, werken met familieleden en dialoogvaardigheden om de eigen regie en belangenbehartiging voor sociaal gedevalueerde mensen mogelijk te maken.

Jane Sherwin
Rollen:
  • Lid van de Australische en Nieuw-Zeelandse SRV Group (de SRV-beveiligingsgroep)
  • Leraar, facilitator, mentor, schrijver, beoordelaar, planner
  • En vrouw, zus, tante en oudtante, dochter, buurman, reiziger, camper, lezer, natuurfotograaf, familiehistoricus en verbinder  en Dr Who fan 🙂