De term Sociale Rolversterking is een vertaling van de term Social Role Valorization.

De mensen die in Nederland actief zijn om dit gedachtengoed te benutten en te verspreiden hebben alle 1 of meerdere cursussen gevolgd in Social Role Valorization. We zijn lid van en werken nauw samen met de ISRVA. 

Sociale Rolversterking volgt in alles de oorspronkelijke Social Role Valorization, heeft in de trainingen wel eigen materiaal ontwikkeld. De teksten van SRV zijn dusdanig gespecialiseerd Engels dat een directe vertaling naar het Nederlands vaak niet goed mogelijk is. Dus hebben we er eigen woorden voor gevonden.

Er zijn nog geen Nederlandse publicaties over SRV in boekvorm. We zijn maar met weinig.

We zijn onze Amerikaanse vrienden veel dank verschuldigd voor de steun die we krijgen en voor het prachtige gedachtengoed dat we hiermee in handen hebben. Verbeter de wereld, SRV kan je wellicht woorden geven.