In een instelling is “cliënt” de rol waar je als zorggebruiker in terecht komt. Niemand heeft als ambitie om ooit cliënt te worden, want het is geen waardevolle rol, in bijna alle gevallen. Er is vaak een gapend gat tussen een goed leven in de samenleving en een leven als cliënt van een Instelling voor mensen met een verstandelijke, lichamelijke, psychische of ouderdomsaandoening. Hoe zeer men ook zijn best doet: als je mensen om hun beperking bij elkaar groepeert en segregeert, dan maak je veel minder mee van het goede alledaagse leven. De kans dat je een vast programma krijgt wat past bij de groep, de personele inzet en de financiën die beschikbaar zijn, is groot. Tel daarbij op, dat de meeste professionals in de zorg zich wel met de problemen, maar niet met de mogelijkheden bezig houden, of dat besef over en vaardigheden aangaande sociale en maatschappelijke netwerken nihil is en je bent onderdeel geworden van een afzondering weg van de samenleving.

Bij Middin op een aantal werklocaties hebben ze er echter wat op gevonden en werkt men al jaren vanuit de principes van SRV aan het toewerken naar waardevolle werkrollen, voorbereid in de rol van gewaardeerde cliënt.

Lees meer hierover in dit magazine.